Bejelentés

Csalás bejelentése az OLAF-nak

Mi minősül csalásnak?

A csalás mások szándékos megtévesztése személyes haszonszerzés vagy egy másik fél megkárosítása végett.

szabálytalanság olyan cselekmény, amely nem egyeztethető össze az EU szabályaival, és amely esetleg kedvezőtlenül befolyásolja az EU pénzügyi érdekeit. A szabálytalanság származhat mind a pénzt igénylő kedvezményezettek, mind a kifizetésekért felelős hatóságok akaratlan hibájából. Ha azonban a szabálytalanság mögött szándékosság áll, akkor csalásról van szó.

Kérjük, jelentse nekünk, ha úgy gondolja:

  • uniós közpénzeket – akár az EU bevételét vagy kiadását, akár az uniós intézmények tulajdonában lévő eszközöket – kedvezőtlenül érintő csalás vagy más súlyos szabálytalanság gyanúja merül fel;
  • az uniós intézmények tagjainak vagy munkatársainak valamelyike súlyos kötelességszegést követett el.

Az OLAF nem folytathat vizsgálatot olyan esetekben, amelyekben

  • a bejelentett csalás nincs hatással uniós közpénzekre. Kérjük, ilyen esetekben forduljon a helyi rendőrségéhez;
  • a korrupció gyanúja nem az uniós intézmények tagjainak vagy munkatársainak valamelyikével szemben merül fel. Kérjük, ilyen esetekben forduljon a helyi rendőrségéhez;
  • az EU logójával vagy az európai intézmények nevével való visszaélésekről van szó.

Bejelentés

Ön névtelenül is felveheti velünk a kapcsolatot. A bejelentéshez nincs szükség formaságokra. Csupán arra kérjük, minél pontosabb és részletesebb információkat adjon meg. Az OLAF-hoz az EU 23 hivatalos nyelvének bármelyikén lehet fordulni.

Csalás jelentése az EU tisztviselői által

Ha Ön az uniós intézmények valamelyikében dolgozik tisztviselőként, kötelessége mindig jelenteni, ha esetleges csalásról, korrupcióról, más jogsértő tevékenységről vagy súlyos tisztviselői kötelességszegésről szerez tudomást.
A visszaélést jelentő, e tekintetben a személyzeti szabályzatnak megfelelően eljáró tisztviselők védelemben részesülnek az őket fenyegető hátrányos következményekkel szemben. Ez a visszaélést jelentő személy kilétének bizalmas kezelésére, mobilitására és a róla szóló értékelő jelentésekre terjed ki. Természetesen a jelentést tevő személynek tudatnia kell a Bizottsággal személyi adatait ahhoz, hogy az intézménynek lehetősége legyen a védelmét biztosítani.
Gyanújáról értesítheti akár a feletteseit, akár az OLAF-ot. Ha Ön közvetlenül az OLAF-nak szeretne jelentést tenni, kérjük, küldjön e-mailt nekünk.

Ha további információt szeretne kapni az uniós intézményeken belüli visszaéléseket jelentő tisztviselők jogairól és kötelességeiről, kérjük, olvassa el a személyzeti szabályzat 22a. és 22b. cikkét.

Online bejelentés
Online nyomtatvány csalás bejelentésére
(angolul, franciául, németül és hollandul)
Tájékoztatás a névtelenséggel kapcsolatban Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl) (sajtóközlemény)

Bejelentés e-mailben:
OLAF – Általános megkeresések (link az „Általános megkeresések” formanyomtatványhoz)

Bejelentés postai úton:
OLAF – European Anti-Fraud Office
European Commission
Rue Joseph II, 30
1000 Bruxelles
Belgium

This post is also available in: angol